Historien

Men hvordan startede det? Det hele startede tilbage i 1982, hvor Hjedding mejeriet – verdens første andels mejeri – kunne fejre sit 100 års jubilæum. I den forbindelse blev det besluttet, at man i Ølgod ville fejre jubilæet med en teaterforestilling om det lokale mejeri.

Man fik en sjællandsk landmand med kendskab til mejeriets historie til at skrive et manuskript, og den 12. juni 1982 havde forestillingen “Det første i verden” premiere. Skuespillerne var alle lokale borgere med tilknytning til mejeriet. Man havde valgt at opfører stykket i skoven, hvor der i en lysning var anlagt en lille scene, som ikke var blevet brugt i mange år.

Forestillingen var en succes, og samtidig havde det været så sjovt at opfører, at man besluttede at nedsætte et teaterudvalg, som skulle arrangere næste års sommerspil.

Teaterudvalget under Ølgod gymnastik og ungdomsforening, som var det mundrette navn på udvalget, bestod af: Ester Bruun, Hans Tang Sørensen, Britta Jørgensen, Kristian Hedeager og Ivan Hansen. Udvalget besluttede at følge succes’en op med Jeppe Aakjær’s skuespil: “Når bønder elsker”.