Generalforsamling

Så er det igen tid til generalforsamling i Drabanterne. Det sker d. 11/8 kl. 17.30 I Drabanternes lokaler på Vestergade 10, Ølgod .
Vi håber at se en masse der ønsker at hjælpe og få indflydelse på hvilken retning vi skal bevæge os i fremadrettet.
Det er kun de fremmødte der har stemmeret ved generalforsamlingen. Drabanterne vil traktere de fremmødte med en lille forfriskning.

Dagsorden ifølge vedtægter.
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
2. Formandens beretning
3. Kassereren aflægger regnskab
4. Fastsættelse af kontingent
5. Indkomne forslag
6. Virkeplan
7. Valg af bestyrelse og suppleanter
8. Valg af revisor og suppleant
9. Eventuelt Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde (baekgaardejendomme@gmail.com) senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse.

Vel mødt
Drabanternes bestyrelse.