Generalforsamling 2023

Så er det igen tid til generalforsamling i Drabanterne 

Det er d. 19/4 kl. 18.00 på Ølgod skole, i Aulaen. Adresse: Skolegade 11, 6870 Ølgod 

Vi håber at se dig der ønsker at hjælpe og få indflydelse på hvilken retning vi skal bevæge os i fremadrettet. 

Det er kun de fremmødte der har stemmeret ved generalforsamlingen. 
Drabanterne vil traktere de fremmødte med en lille forfriskning.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
2. Formandens beretning
3. Kassereren aflægger regnskab
4. Fastsættelse af kontingent
5. Indkomne forslag
6. Virkeplan
7. Valg af bestyrelse og suppleanter
8. Valg af revisor og revisorsuppleant

Eventuelle forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde (baekgaardejendomme@gmail.com) senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse. 

Vel mødt 
Drabanternes bestyrelse