Indkaldelse til Generalforsamling 2019

Så er det igen tid til generalforsamling i Drabanterne. Det sker d. 24/4 kl. 18.00 i aulaen på Ølgod Skole. Vi håber at se en masse der ønsker at hjælpe og få indflydelse på hvilken retning vi skal bevæge os i fremadrettet. Drabanterne vil traktere de fremmødte med en lille forfriskning. Dagsorden ifølge vedtægter.

  1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
  2. Formandens beretning
  3. Kassereren aflægger regnskab
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Indkomne forslag
  6. Virkeplan
  7. Valg af bestyrelse og suppleanter
  8. Valg af revisor og suppleant
  9. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse.

Vel mødt
Drabanternes bestyrelse.